Förenklade avtalsvillkor  
BETALNING
Du debiteras alltid efter prislistans lägsta prisalternativ. Det innebär att vi räknar ut om det blir billigaste med fria mil eller kilometerkostnad när du lämnar tillbaka bilen. Du kan betala kontant eller med något av de vanligaste kreditkorten. Betalar du kontant deponerar du den beräknade hyreskostnaden i förskott. Om du väljer att inte teckna någon självriskreducering (se nedan) lämnar du också deposition på självrisken.

SJÄLVRISKREDUCERING
Mot en särskild avgift kan du minska din självrisk i respektive försäkringsmoment.

A: För 80:-/dygn minskas självrisken till 500:-

Självriskreducering täcker inte följande :

 • förhöjd självrisk vid stöld (då bilens nycklar använts)
 • ungdomssjälvrisk (för förare under 24 år vid eget vållande)
 • skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastad bil eller trasig inredning.

OM NÅGOT HÄNDER
Tag alltid först kontakt med din uthyrare om något skulle hända. Får du inte tag på honom/henne kan du ringa 020-912912 Alla bilar är helförsäkrade. Din självrisk är enligt följande:
 • vagnskada vid eget vållande 10000:-
 • trafikskada 8000:-
 • stöld 8000:-
 • stöld då bilensnycklar använts 15000:-
 • glas 2500:-
 • bärgning och räddning om skadan inte täcks av annat försäkringsmoment 2500:-
 • ungdomssjälvrisk för förare under 24 år, vid eget vållande 15000:-
 • Avgifterna inkluderar moms.
Gör alltid en skadeanmälan. Vid utnyttjande av rättsskyddsförsäkringen utgår självrisk enligt vårt försäkringsbolags villkor.

OM LAPPLISAN HÄLSAR PÅ
Försök att betala eventuella parkeringsböter omgående. Annars blir du debiterad parkeringsavgiften plus en expeditionskostnad på 250:-

BRA ATT VETA
 • Du kan få bilen levererad mot avgift.
 • Bilen lämnas alltid ut fulltankad och ska återlämnas med full tank. Annars debiteras bensinkostnaden och en administrativ avgift.
 • Stereo finns i alla bilar.
 • Du ska ha giltigt körkort.
 • Anmäl alltid om du skall åka utomlands. Ibland krävs ett grönt kort från försäkringsbolaget. En särskild deposition tas också ut vid utlandsandvändning.
 • Norska medborgare krävs mobilt BankID
Fullständigt avtal    Tillbaka till hyrbilar